Napište nám do chatu nebo na e-mail: help@vapefully.com. Jsme vám k dispozici od 9:00 do 17:00 (po-pá).

Pomoc a kontakt

Jsme vám k dispozici od 9:00 do 17:00 (po-pá).

Použijte kód pro -10% slevu: 420 / Nejlepší nabídky: KLIKNĚTE ZDE

Medicínská marihuana v terapii léčby epilepsie

V posledních letech se medicínská marihuana stala předmětem zájmu mnoha výzkumníků a pacientů trpících různými onemocněními, včetně epilepsie. V tomto článku se zaměříme na využití medicínské marihuany v terapii epilepsie. Může být medicínská marihuana způsobem, jak přinést úlevu pacientům bojujícím s epilepsií?

Co se dozvíte z tohoto článku?

👉 Jaké jsou příčiny a nejdůležitější příznaky epilepsie?

👉 Může se medicínská marihuana ukázat jako podpora pro osoby, které na toto onemocnění trpí?

👉 Jakým způsobem může být medicínská marihuana využívána během léčby epilepsie?

👉 Co na téma používání medicínské marihuany v terapii epilepsie říkají studie?

Obsah:

 1. Epilepsie – příčiny onemocnění
 2. Příznaky epilepsie
 3. Medicínská marihuana a epilepsie – nejdůležitější informace
 4. Účinnost lékařské marihuany v léčbě epilepsie
 5. Epilepsie – lékařská marihuana může ovlivnit průběh nemoci
 6. Existuje mnoho způsobů léčby epilepsie
 7. Podpora léčby epilepsie lékařskou marihuanou
 8. Potenciální výhody plynoucí z použití lékařské marihuany
 9. Budoucnost lékařské marihuany v léčbě epilepsie
 10. Shrnutí

Epilepsie – příčiny onemocnění

Epilepsie je neurologické onemocnění charakterizované opakujícími se záchvaty, které vznikají z poruch v elektrické aktivitě mozku. Příčiny epilepsie mohou být různorodé a ne vždy jsou jasně určené.

V některých případech může mít epilepsie genetické podloží, kde mutace v určitých genech mohou predisponovat k výskytu onemocnění. Další příčiny epilepsie mohou zahrnovat poškození mozku způsobené úrazy, zánětem mozku, nádory mozku, vrozenými vadami, nedostatkem kyslíku v mozku během porodu nebo dokonce nesprávnou strukturou mozku.

Základním mechanismem vzniku epilepsie je nadměrná vzrušivost neuronů v mozku, která vede k nadměrnému vypouštění elektrických impulsů a vzniku záchvatů.

Příznaky epilepsie

Příznaky epilepsie se mohou lišit v závislosti na typu a průběhu onemocnění a oblasti mozku, která je zapojena do záchvatů. Níže uvádíme nejčastější příznaky epilepsie:

👉 Epileptické záchvaty

Jsou charakteristickým příznakem epilepsie. Mohou nabývat různých forem, jako jsou:

 • Částečné záchvaty: Projevují se náhlým a abnormálním chováním, svalovými křečemi, senzorickými nebo psychickými poruchami.
 • Generalizované záchvaty: Projevují se ztrátou vědomí, ztuhlostí svalů, mimovolními pohyby, náhlými pády nebo mimovolním močením.

👉 Psychické poruchy

Často osoby s epilepsií zažívají změny nálady, úzkosti, depresi, stejně jako obtíže s koncentrací a zapamatováním informací.

👉 Neurologické poruchy

Mohou zahrnovat třes, problémy s rovnováhou a koordinací, obtíže s mluvením nebo ztrátu citu.

Příznaky epilepsie se mohou lišit u jednotlivých osob. V případě podezření na epilepsii je nutná konzultace s lékařem, který provede vhodná diagnostická vyšetření a určí plán léčby.

Medicínská marihuana a epilepsie – nejdůležitější informace

Medicínská marihuana obsahuje chemické sloučeniny známé jako kanabinoidy, z nichž nejdůležitějším je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). THC je zodpovědné za psychoaktivní účinky marihuany, zatímco CBD nevyvolává psychoaktivní efekty. Obě látky mají však potenciál ovlivňovat elektrickou aktivitu mozku, což je klíčové při léčbě epilepsie.

Podle studií provedených Devinským [1], CBD prokázalo účinnost v léčbě záchvatů u pacientů se syndromem Draveta, vzácnou formou léčbě odolné epilepsie. Navíc, studie provedené Devinským [2] ukázaly, že přidání CBD ke standardní terapii přináší výhody pacientům s těžkou epilepsií spojenou se syndromem Lennoxe-Gastauta.

👩‍⚕️ Účinnost lékařské marihuany v léčbě epilepsie

Klinické studie prokázaly, že lékařská marihuana může mít příznivý vliv na kontrolu epileptických záchvatů. Podle studií provedených Glossem [3], CBD prokazuje střední až silnou účinnost ve snižování frekvence záchvatů u pacientů s různými formami epilepsie. Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky dalších studií, které také naznačují výhody spojené s používáním lékařské marihuany v léčbě epilepsie.

Je však třeba zdůraznit, že účinnost lékařské marihuany se může lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pacienta. Někteří pacienti mohou zažít větší zlepšení než jiní. Je důležité vést pravidelné konzultace s lékařem a monitorovat účinky terapie za účelem přizpůsobení dávek a strategie léčby.

Léčebné konopí otevírá nové možnosti léčby epilepsie a nabízí naději tam, kde tradiční léčba může selhat. Jeho schopnost snižovat frekvenci a intenzitu epileptických záchvatů může pacientům přinést nové možnosti.

Lucas Cysewski – generální ředitel a zakladatel společnosti VapeFully

Epilepsie – lékařská marihuana může ovlivnit průběh nemoci

Lékařská marihuana může ovlivnit průběh epilepsie několika způsoby. Především, kanabinoidy obsažené v marihuaně, jako je CBD, mají antikonvulzivní vlastnosti, které mohou pomoci v kontrole epileptických záchvatů. Prostřednictvím vlivu na endokanabinoidní systém v těle může lékařská marihuana regulovat elektrickou aktivitu mozku, snižovat nadměrnou neuronální excitabilitu odpovědnou za záchvaty.

Navíc, lékařská marihuana prokazuje protizánětlivé vlastnosti. Epilepsie často souvisí s zánětlivými procesy v mozku, které mohou přispívat ke zhoršení příznaků. Redukcí zánětů může marihuana zmírňovat doprovodné symptomy a zlepšovat celkové fungování pacienta.

Je však třeba poznamenat, že vliv lékařské marihuany na průběh nemoci epilepsie se může lišit v závislosti na individuálních vlastnostech pacienta. Každý organismus reaguje jinak na kanabinoidy, proto je důležité monitorování účinků terapie a přizpůsobení dávky na základě individuálních potřeb.

Existuje mnoho způsobů léčby epilepsie 🩺

Je také důležité zdůraznit, že lékařská marihuana není jediným způsobem léčby epilepsie. Existuje mnoho dalších terapeutických možností, jako jsou tradiční antiepileptické léky, ketogenní dieta nebo chirurgické zákroky. Rozhodnutí o použití lékařské marihuany by mělo být učiněno ve spolupráci s odborným lékařem, který může posoudit výhody a rizika spojená s jejím použitím.

Lékařská marihuana, díky svým antikonvulzivním a protizánětlivým vlastnostem, může mít pozitivní vliv na průběh nemoci epilepsie. Kanabinoidy obsažené v marihuaně mohou pomáhat v kontrole epileptických záchvatů a redukci zánětů spojených s nemocí.

Každý případ epilepsie je unikátní, proto je důležité konzultovat s lékařem před zahájením terapie lékařskou marihuanou a monitorovat její účinky během léčby.

Podpora léčby epilepsie lékařskou marihuanou

Lékařská marihuana může být použita jako doplněk k dalším formám léčby epilepsie, aby se maximalizovala účinnost terapie. Jak může vypadat podpora terapie epilepsie lékařskou marihuanou?

✅ Spolupráce s lékařem

V případě léčby epilepsie lékařskou marihuanou je důležité vést úzkou spolupráci s lékařem specialistou. Lékař může upravit dávkování, monitorovat pokrok a hodnotit, zda je terapie účinná a bezpečná.

✅ Výběr vhodného léku

Existuje mnoho různých odrůd lékařské marihuany, které obsahují různé poměry kanabinoidů, jako jsou CBD a THC. Některé kmeny mohou být účinnější při zmírňování příznaků epilepsie. Ve spolupráci s lékařem a specialisty je možné vybrat vhodný lék, který nejlépe vyhovuje individuálním potřebám pacienta.

✅ Monitorování účinků a vedlejších účinků

Během léčby lékařskou marihuanou je důležité pravidelně monitorovat účinky terapie a případné vedlejší účinky. Pacient a lékař by měli sledovat frekvenci a intenzitu epileptických záchvatů, stejně jako hodnotit celkovou pohodu a funkčnost pacienta.

✅ Vzdělávání pacienta a rodiny

Pacient a jeho rodina by měli být řádně informováni o lékařské marihuaně, jejím působení, možných vedlejších účincích a potenciálních výhodách. Je důležité mít plné pochopení terapie a být si vědom jakýchkoli právních a regulačních otázek spojených s lékařskou marihuanou.

Lékařská marihuana může představovat cennou podporu v léčbě epilepsie, avšak je třeba si uvědomit, že každý případ epilepsie je jedinečný a reakce organismu na lékařskou marihuanu se může lišit.

Potenciální výhody plynoucí z použití lékařské marihuany

Kromě snižování frekvence a intenzity epileptických záchvatů může lékařská marihuana přinášet další výhody pacientům trpícím epilepsií. Podle studií provedených Rosenberga [4] může CBD mít protizánětlivé účinky, které mohou pomáhat při redukci zánětlivých stavů spojených s onemocněním. Kromě toho může lékařská marihuana zmírňovat doprovodné příznaky, jako jsou úzkosti, deprese nebo potíže s koncentrací.

Budoucnost lékařské marihuany v léčbě epilepsie 🔬

Vzhledem k slibným výsledkům studií získává lékařská marihuana stále větší uznání mezi lékaři a pacienty. Nicméně je potřeba dalších výzkumů, aby bylo možné pochopit plný potenciál lékařské marihuany v léčbě epilepsie. Nutná jsou také právní opatření, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro využívání lékařské marihuany jako terapie pro pacienty s epilepsií.

Shrnutí

Lékařská marihuana má potenciál hrát významnou roli v terapii léčby epilepsie. Výzkumy ukazují na příznivý vliv marihuany na kontrolu epileptických záchvatů, stejně jako na redukci zánětlivých stavů a zmírňování doprovodných příznaků. Tyto výsledky jsou v souladu s vědeckými zjištěními provedenými různými výzkumníky. Zvýšení povědomí o lékařské marihuaně v terapii léčby epilepsie je klíčové pro zajištění pacientům vhodných možností léčby a zlepšení kvality jejich života.

Bibliografia: 

 • Devinsky, O., Cross, J. H., Laux, L., Marsh, E., Miller, I., Nabbout, R., Scheffer, I. E., Thiele, E. A., Wright, S. (2017). Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. The New England Journal of Medicine, 376(21), 2011-2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28538134/
 • Devinsky, O., Patel, A. D., Cross, J. H., Villanueva, V., Wirrell, E. C., Privitera, M., Greenwood, S. M., Roberts, C., Checketts, D., VanLandingham, K. E., Zuberi, S. M. (2018). Effect of Cannabidiol on Drop Seizures in the Lennox-Gastaut Syndrome. The New England Journal of Medicine, 378(20), 1888-1897. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29768152/
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *