Napište nám do chatu nebo na e-mail: [email protected]. Jsme vám k dispozici od 9:00 do 17:00 (po-pá).

Pomoc a kontakt

Jsme vám k dispozici od 9:00 do 17:00 (po-pá).

Má léčebné konopí vedlejší účinky?

Léčebné konopí se čím dál častěji používá pro terapeutické účely. Jeho popularita vyplývá z potenciálních výhod, které může přinést při léčbě různých onemocnění. Mnoho lidí se zajímá, zda má léčebné konopí také vedlejší účinky a zda je bezpečné při dlouhodobém užívání.

Co se dozvíte z tohoto článku?

👉 Jak působí léčebné konopí?

👉 Jaké jsou vedlejší účinky léčebného konopí?

👉 Co udělat, aby se předešlo nežádoucím účinkům?

👉 Způsobuje léčebné konopí závislost?

Obsah:

 1. Jak působí léčebné konopí?
 2. Potenciální výhody používání léčebného konopí
 3. Vedlejší účinky léčebného konopí
 4. Jak často se vyskytují vedlejší účinky při užívání lékařské marihuany?
 5. Jak lze předcházet těmto nežádoucím účinkům?
 6. Může lékařská marihuana způsobit závislost?
 7. Vedlejší účinky lékařské marihuany – shrnutí

Jak působí léčebné konopí? 🩺

Léčebné konopí se vyznačuje přítomností chemických sloučenin, nazývaných kanabinoidy, které ovlivňují lidský endokanabinoidní systém. Dva hlavní kanabinoidy jsou tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). THC je zodpovědné za psychoaktivní účinky konopí, zatímco CBD nepřináší podobné účinky.

Endokanabinoidní systém reguluje mnoho funkcí organismu, jako je bolest, chuť k jídlu, nálada a spánek. Léčebné konopí působí tím, že ovlivňuje tento systém, což může přinést úlevu v případě některých onemocnění.

Potenciální výhody používání léčebného konopí

Léčebné konopí se používá k zmírnění symptomů mnoha onemocnění. Seznam se neustále rozšiřuje s dalšími studiemi o účinnosti léčebných konopí. Zde jsou některé z onemocnění, u kterých může léčebné konopí najít uplatnění:

✅ Chronická bolest

Některé studie naznačují, že kanabinoidy obsažené v léčebném konopí mohou pomoci v redukci chronické bolesti, včetně neuropatické bolesti. Studie provedené na osobách s posttraumatickou bolestí ukázaly, že léčebné konopí může přinést úlevu a zlepšit kvalitu života pacientů [1].

✅ Rakovinné onemocnění

Pacienti trpící rakovinnými onemocněními často bojují s bolestí, nevolností a ztrátou chuti k jídlu spojenou s chemoterapií. Léčebné konopí může přinést úlevu v těchto příznacích a pomoci pacientům lépe snášet terapii. Studie naznačují, že kanabinoidy mohou redukovat nevolnost a zvracení spojené s chemoterapií [2].

✅ Parkinsonova choroba

Některé studie naznačují, že léčebné konopí může pomoci zmírnit některé příznaky Parkinsonovy choroby, jako jsou třes svalů, ztuhlost a pohybové poruchy. Byly provedeny studie, které naznačují, že kanabinoidy mohou mít potenciál v redukci třesu a zlepšení kvality života pacientů s Parkinsonovou chorobou [3].

✅ Crohnova choroba

Léčebné konopí může přinést úlevu v případě Crohnovy choroby, která se vyznačuje zánětem střev. Kanabinoidy mohou pomoci snížit zánět a zmírnit bolest. Provedené klinické studie naznačují, že léčebné konopí může mít příznivý vliv na symptomy Crohnovy choroby [4].

✅ Epilepsie

Některé formy epilepsie, jako je léčebně rezistentní epilepsie, nemusí reagovat na tradiční farmakologickou léčbu. V takových případech může být léčebné konopí, zejména CBD, používáno jako adjuvant v redukci frekvence záchvatů. Byly provedeny studie, které prokázaly, že CBD může být účinným lékem proti epilepsii [5].

Vedlejší účinky léčebného konopí

Podobně jako mnoho jiných léků, může léčebné konopí vyvolávat určité vedlejší účinky. Je důležité, aby pacienti byli informováni o potenciálních reakcích organismu a konzultovali s lékařem v případě výskytu jakýchkoli nežádoucích příznaků. Níže uvádíme některé z možných vedlejších účinků léčebných konopí.

👉 Změny nálady

U některých pacientů může užívání marihuany ovlivňovat jejich náladu, způsobovat euforii, vzrušení nebo pocit úzkosti. V případě významných změn nálady se doporučuje konzultace s lékařem.

👉 Problémy s pamětí

THC, psychoaktivní složka marihuany, může ovlivňovat kognitivní funkce, včetně paměti. Někteří pacienti mohou zažívat obtíže s zapamatováním informací nebo soustředěním.

👉 Problémy s koordinací

Marihuana může ovlivňovat motorickou koordinaci, což může vést k obtížím v přesnosti pohybů. Pacienti by měli být vědomi tohoto efektu a vyhýbat se činnostem vyžadujícím velkou přesnost, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

👉 Únava

U některých pacientů může lékařská marihuana způsobovat pocit únavy a ospalosti. Doporučuje se vyhýbat činnostem, které vyžadují soustředění během užívání konopí.

👉 Poruchy spánku

Marihuana může ovlivňovat spánkový cyklus, způsobovat problémy s usínáním nebo probouzením v noci. Pokud pacient zažívá obtíže se spánkem po užívání lékařského cannabisu, je dobré promluvit si s lékařem o nalezení vhodných strategií pro správu spánku.

👉 Vliv na kardiovaskulární systém

U některých pacientů může lékařská marihuana způsobit dočasné zvýšení srdeční frekvence a snížení krevního tlaku. Osoby se srdečními chorobami nebo vysokým rizikem kardiovaskulárních chorob by se měly před zahájením terapie poradit s lékařem.

👉 Alergické reakce

U některých osob může lékařská marihuana vyvolávat alergické reakce, jako jsou vyrážky, svědění nebo kopřivka. V případě výskytu jakýchkoli příznaků alergie je třeba se poradit s lékařem.

❗️ Pacienti užívající lékařskou marihuanu byli informováni o potenciálních výhodách i vedlejších účincích. Konzultace s lékařem před zahájením terapie je klíčová, aby se přizpůsobila dávkování a monitorovala reakce těla na léčbu.

Jak často se vyskytují vedlejší účinky při užívání lékařské marihuany?

Frekvence výskytu vedlejších účinků při užívání lékařské marihuany může být různorodá a závisí na individuální reakci organismu. Někteří pacienti mohou zažívat vedlejší účinky, zatímco jiní necítí žádné nežádoucí efekty.

Je důležité, aby pacienti byli vědomi potenciálních vedlejších účinků a sledovali svůj zdravotní stav během užívání lékařské marihuany. Pokud se objeví jakékoliv nežádoucí příznaky, je důležité se poradit s lékařem pro hodnocení situace a přizpůsobení terapie.

VapoManiak – profesionální recenzent vaporizérů

Jak lze předcházet těmto nežádoucím účinkům? 👩‍⚕️

Aby se předešlo nežádoucím účinkům, lze podniknout několik opatření.

🟢 Konzultace s lékařem

Před zahájením užívání lékařského cannabisu je důležité se poradit s lékařem. Lékař bude schopen posoudit zdravotní stav pacienta, zvážit případné kontraindikace a přizpůsobit dávkování nebo metodu podání.

🟢 Správné dávkování

Je důležité dodržovat doporučení týkající se dávkování. Nepřekračujte doporučenou dávku a vždy se držte stanovených pokynů týkajících se užívání lékařských konopí.

🟢 Sledování organismu

Pacienti by měli vědomě sledovat svůj zdravotní stav a všímat si možných vedlejších účinků. Pokud se objeví jakékoliv nežádoucí příznaky, je třeba o tom informovat lékaře.

🟢 Individuální tolerance

Každý pacient může mít jinou toleranci na lékařskou marihuanu. Proto je důležité najít vhodnou dávku a metodu podání, která bude nejlépe vyhovovat individuálním potřebám a minimalizovat riziko vedlejších účinků.

🟢 Vzdělávání

Pacienti by měli být dobře informováni o lékařském cannabisu a jeho potenciálních vedlejších účincích. Je důležité mít znalosti o přínosech, rizicích a omezeních spojených s terapií lékařskou marihuanou.

V případě jakýchkoliv pochybností, obav nebo nežádoucích příznaků, je vždy třeba se poradit s lékařem. Spolupráce s lékařem pomůže přizpůsobit terapii a minimalizovat riziko vedlejších účinků.

Může lékařská marihuana způsobit závislost? 🤔

Lékařská marihuana obsahuje psychoaktivní látky, jako je tetrahydrokannabinol (THC), které mohou způsobit závislost. Podobně jako u jiných psychoaktivních látek, pravidelné a dlouhodobé užívání lékařské marihuany může vést k vývoji tolerance a závislosti.

Závislost na marihuaně se může projevit jako silná potřeba pravidelného užívání, obtíže s kontrolou užívání, výskyt abstinenčních příznaků po ukončení užívání a negativní vliv na sociální, pracovní a osobní fungování.

Riziko závislosti na lékařské marihuaně závisí na mnoha faktorech, jako je individuální citlivost, dávkování, frekvence užívání a doba trvání terapie. Ne všichni pacienti, kteří užívají lékařskou marihuanu, se stanou závislými. Existuje však určitá skupina lidí, která je více náchylná k rozvoji závislosti.

Lucas Cysewski – generální ředitel a zakladatel společnosti VapeFully

Vedlejší účinky lékařské marihuany – shrnutí

Bezpečnost užívání lékařské marihuany je důležitým tématem. Existuje mnoho vědeckých studií týkajících se vedlejších účinků, ale v současné době je k dispozici omezené množství dat týkajících se dlouhodobých účinků užívání.

Je důležité se před zahájením užívání lékařského cannabisu poradit s lékařem. Lékař může posoudit zdravotní stav pacienta, zvážit případné kontraindikace a doporučit vhodné dávkování a sledování. To minimalizuje riziko vzniku vedlejších účinků.

Bibliografie:

 1. Abrams DI, Couey P, Shade SB, et al.Cannabis for the Management of Pain: Assessment of Safety Study, Journal of Pain, 2011.
  Cannabis for the Management of Pain: Assessment of Safety Study
 1. Tramèr MR, Carroll D, Campbell FA, et al., Cannabinoids for nausea and vomiting in adults with cancer receiving chemotherapy, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2001. 
  Cannabinoids for nausea and vomiting in adults with cancer receiving chemotherapy
 1. Sieradzan KA, Fox SH, Hill M, et al., Cannabis-based medicines for the treatment of Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2018. 
  Cannabis-based medicines for the treatment of Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis
 1. Naftali T, Bar-Lev Schleider L, Dotan I, et al., Cannabis induces a clinical response in patients with Crohn’s disease: a prospective placebo-controlled study, Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2013. 
  Cannabis induces a clinical response in patients with Crohn’s disease: a prospective placebo-controlled study
 1. Devinsky O, Marsh E, Friedman D, et al., Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial, The Lancet Neurology, 2016. 
  Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *