SKLADOVACÍ NÁDOBY

Filter

Filter Search Results

V sekci Skladovací kontejnery najdete speciální nádoby sloužící k přenášení a uchovávání sušiny. Tento typ nádob musí splňovat nejméně několik funkcí. Jsou těsné, takže se materiál uložen uvnitř nich nevysušuje, neztrácí chuť ani své vlastnosti. Jsou speciálně navrženy ke skladování sušiny, takže jejich výrobní materiál vůbec nereagují na styk s rostlinným materiálem. Především však tyto nádoby nepropouští zápach, což má značný význam a může nám ušetřit spoustu zbytečných starostí. Představte si, že jste v malém, uzavřeném prostoru, např. v autě – vložení sušiny např. do kapsy způsobí, že při otevření okýnka pronikne závan vůně k člověku nahlížejícímu do našeho vozu. Pokud však bude naše sušina v nádobě zadržující zápach, nic takového se nestane – vědomí, že máte u sebe sušinu si budete moci nechat pouze pro sebe. Výhody takového řešení, myslím, není nutné nikomu vysvětlovat.