VÁHY

Filter

Filter Search Results

Elektronické váhy umožňujú veľmi presne odmerať množstvo sušiny až na druhé desatinné miesto, čiže na stotiny gramu. Váhy nielen pomáhajú skontrolovať, či množstvo sušiny súhlasí s našou objednávkou, ale aj presne odmerajú dávku používanú na vaporizáciu rastlinného materiálu. To umožňuje kontrolu spotreby sušiny a prispieva k úsporám nákladov. Ak chcete mať prehľad o svojej spotrebe – elektronické váhy predstavujú najlepší spôsob, ako na to!