Jei kils klausimų, rašykite el. paštu: help@vapefully.com – į visus klausimus atsakome darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00 val.

Naršyti

  • Pagalba ir kontaktai
  • Užsakymai

Visus klausimus atsakome darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00.

Pirkimo taisyklės ir nuostatos

TURINYS:
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS Internetinėje Parduotuvėje
3. PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS
4. PRODUKTO APMOKĖJIMO METODAI IR SĄLYGOS
5. PRODUKTO IŠLAIDOS, PRISTATYMO METODAI IR DATA
6. SKUNDAI
7. SKUNDŲ NUSTATYMO IR PASIŪLYMŲ VYKDYMO METODAI, BEI PRIEIGOS Į ŠIAS PROCEDŪRAS TAISYKLĖS
8. TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ
9. NUOSTATOS DĖL ĮMONIŲ
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMA

www.vapefully.com Internetinė Parduotuvė rūpinasi vartotojų teisėmis. Vartotojas negali atsisakyti teisių, kurias jam suteikia Vartotojų teisių įstatymas. Mažiau vartotojui palankios sutartys nei Vartotojų teisių įstatymo nuostatos negalioja, vietoj jų taikomos Vartotojų teisių įstatymo nuostatos. Todėl šių Taisyklių nuostatomis nesiekiama atmesti ar apriboti jokių privalomų įstatymų nuostatomis suteiktų vartotojų teisių, o galimas abejones reikėtų paaiškinti vartotojo naudai. Jei šių taisyklių nuostatos neatitinka pirmiau minėtų nuostatų, šios nuostatos yra viršesnės ir turėtų būti taikomos.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Internetinę Parduotuvę, kurią galima rasti adresu www.vapefully.com, vykdantis verslą pavadinimu HIGH EXPERTS SP. Z. O.O., įrašytą į Lenkijos Respublikos centrinį registrą. Verslo vietos ir pristatymų adresas: Makuszynskiego 15, 31-752 Krakow, Lenkija, NIP: PL7831788419; el. Pašto adresas: info@vapefully.com ir kontaktinis telefono numeris: 61 625 54 20.
1.2. Šie nuostatai skirti vartotojams ir verslininkams, naudojantiems internetinę parduotuvę, nebent tam tikroje Nuostatoje būtų numatyta kitaip.
1.3. Asmens duomenų, tvarkomų Internetinėje Parduotuvėje, administratorius yra Pardavėjas. Asmens duomenys tvarkomi tikslais remiantis internetinės parduotuvės svetainėje paskelbtoje privatumo politikoje išdėstytais pagrindais ir principais. Privatumo politikoje daugiausia pateikiamos taisyklės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu Administratoriui internetinėje parduotuvėje, įskaitant asmens duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus ir apimtį bei duomenų subjektų teises, taip pat informaciją apie slapukų ir analitinių įrankių naudojimą internetinėje parduotuvėje. Internetinės parduotuvės naudojimas, įskaitant pirkimą, yra savanoriškas. Panašiai asmens duomenų teikimas Paslaugos vartotojui ar Klientui naudojantis internetine parduotuve yra savanoriškas, atsižvelgiant į privatumo politikoje nurodytas išimtis (sutarties sudarymas ir įstatymų numatyti Pardavėjo įsipareigojimai).
1.4. Apibrėžimai:
1.4.1. DARBO DIENA – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.
1.4.2. REGISTRACIJOS FORMA – internetinėje parduotuvėje pasiekiama forma, leidžianti susikurti paskyrą.
1.4.3. UŽSAKYMO FORMA – elektroninė paslauga internetinėje parduotuvėje leidžianti pateikti užsakymą, visų pirma įtraukiant Produktus į elektroninį krepšelį ir apibrėžiant Pardavimo sutarties sąlygas, įskaitant pristatymo ir apmokėjimo būdą.
1.4.4. KLIENTAS – 1) fizinis asmuo, turintis visišką veiksnumą, o visuotinai taikomuose teisės aktuose numatytais atvejais – ir riboto veiksnumo fizinis asmuo; 2) juridinis asmuo; arba 3) juridinio asmens neturintis organizacinis vienetas, kurį įstatymai pripažįsta veiksniu; – kuris yra sudaręs ar ketina sudaryti pardavimo sutartį su pardavėju.
1.4.5. CIVILINIS KODEKSAS – 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso įstatymas (1964 m. Įstatymų leidinio Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais).
1.4.6. SĄSKAITA – elektroninė paslauga, Paslaugų teikėjo IKT sistemos išteklių rinkinys, kuriame pateikiami Paslaugos gavėjo pateikti duomenys ir informacija apie jo pateiktus Užsakymus.
1.4.7. NAUJIENŲ LAPELIS – elektroninė paslauga, elektroninio platinimo paslauga, kurią teikia paslaugų teikėjas elektroniniu paštu, leidžianti visiems ją naudojantiems paslaugų vartotojams automatiškai gauti iš paslaugų teikėjo cikliško naujienlaiškio, kuriame pateikiama informacija apie produktus, naujienas ir akcijas, turinį.
1.4.8. PREKĖ – internetinėje parduotuvėje esantis kilnojamasis daiktas, dėl kurio sudaryta pardavimo sutartis
Klientas ir pardavėjas.
1.4.9. REGLAMENTAI – šie internetinės parduotuvės nuostatai.

1.4.10. INTERNETINĖ PAPRDUOTUVĖ – paslaugų teikėjo internetinė parduotuvė, prieinama interneto adresu: www.vapefully.lt
1.4.11. PARDAVĖJAS; PASLAUGŲ TIEKĖJAS – vykdantis verslą pavadinimu HIGH EXPERTS SP. Z. O.O.: Makuszynskiego 15, 31-752 Krakow, Lenkija, NIP: PL7831788419, el. Pašto adresas: info@vapefully.com ir kontaktinis telefono numeris: 61 625 54 20.
1.4.12. PARDAVIMO SUTARTIS – Produkto pardavimo sutartis, sudaryta arba sudaryta tarp Kliento ir Pardavėjo per Internetinę parduotuvę.
1.4.13. ELEKTRONINĖ PASLAUGA – paslauga, kurią Paslaugų teikėjas elektroniniu būdu teikia Paslaugos gavėjui per Internetinę parduotuvę.
1.4.14. PASLAUGOS GAVĖJAS – 1) fizinis asmuo, turintis visišką veiksnumą, o visuotinai taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais – ir riboto veiksnumo fizinis asmuo; 2) juridinis asmuo; arba 3) juridinio asmens neturintis organizacinis vienetas, kurį įstatymai pripažįsta veiksniu; – naudodamiesi elektronine paslauga ar ketindami ja naudotis.
1.4.15. VARTOTOJŲ TEISIŲ AKTAS – 2014 m. Gegužės 30 d. Įstatymas dėl vartotojų teisių (2014 m. Įstatymų leidinio 827 straipsnis su pakeitimais)
1.4.16. UŽSAKYMAS – kliento ketinimų deklaracija, pateikta per užsakymo formą ir skirta tiesiogiai sudaryti su pardavėju produkto pardavimo sutartį.

2. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
2.1. Internetinėje parduotuvėje yra šios elektroninės paslaugos:užsakymo forma ir naujienlaiškis.
2.1.2. Užsakymo forma – užsakymo forma pradedama naudoti tada, kai Klientas prideda pirmąjį Produktą į elektroninį krepšelį Internetinėje parduotuvėje. Užsakymas pateikiamas Klientui atlikus du iš eilės einančius veiksmus – (1) užpildžius užsakymo formą ir (2) užpildžius užsakymo formą internetinės parduotuvės svetainėje spustelėjus laukelį „Atsiskaityti“ – iki tol įmanoma modifikuoti įvestus duomenis (šiuo tikslu vadovaukitės rodomais pranešimais ir informacija, esančia internetinės parduotuvės svetainėje). Užsakymo formoje Klientui būtina pateikti šiuos duomenis apie Klientą: vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas, adresas (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis), el. Pašto adresas, kontaktinis asmuo telefono numeris ir duomenys, susiję su pardavimo sutartimi: Produktas (-ai), Produkto (-ų) kiekis, Produkto (-ų) pristatymo vieta ir būdas, apmokėjimo būdas. Klientams, kurie nėra vartotojai, taip pat būtina nurodyti įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą.
2.1.2.1. Elektroninė paslaugų užsakymo forma teikiama nemokamai ir yra vienkartinio pobūdžio ir baigiasi, kai per ją pateikiamas Užsakymas arba kai Klientas nustoja pateikti užsakymą anksčiau.
2.1.3. Naujienlaiškis – naujienlaiškis naudojamas pateikus el. Pašto adresą, kuriuo bus siunčiami vėlesni naujienlaiškio leidimai ir vardas, internetinės parduotuvės tinklalapyje matomame skirtuke „Naujienlaiškis“ ir spustelėjus „Prenumeruoti!“ Naujienlaiškį taip pat galite užsiprenumeruoti, kurdami paskyrą pažymėdami atitinkamą žymimąjį laukelį. Sukūręs Paskyrą, Klientas užsiprenumeruoja Naujienlaiškį.
2.1.3.1. Naujienlaiškio elektroninė paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. Paslaugos gavėjas gali bet kada ir nenurodydamas jokios priežasties atsisakyti naujienlaiškio, siųsdamas atitinkamą užklausą paslaugų teikėjui, visų pirma el. Paštu šiuo adresu: info@vapefully.com arba raštu šiuo adresu: ul. Lubańska 16, 59-724 Osiecznica, Lenkija;
2.2. Techniniai reikalavimai, būtini bendradarbiavimui su paslaugų teikėjo naudojama IRT sistema: (1) kompiuteris, nešiojamas kompiuteris ar kitas daugialypės terpės įrenginys su prieiga prie interneto; 2) prieiga prie elektroninio pašto; (3) naujausia interneto naršyklė: „Mozilla Firefox“; Internet Explorer; Opera; „Google Chrome“; „Safari“ arba „Microsoft Edge“; (4) rekomenduojama mažiausia ekrano skiriamoji geba: 1024×768; (5) įgalinti slapukus ir „Javascript“ palaikymą žiniatinklio naršyklėje.
2.3. Paslaugos gavėjas privalo naudotis internetine parduotuve laikydamasis įstatymų ir moralės principų, gerbdamas Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų asmenines teises, autorių teises ir intelektinę nuosavybę. Paslaugos gavėjas privalo įvesti duomenis, atitinkančius faktus. Paslaugos gavėjui draudžiama teikti neteisėtą turinį.
2.4. Skundų dėl elektroninių paslaugų teikimo tvarka:
2.4.1. Skundus, susijusius su Paslaugų teikėjo teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, ir kitus skundus, susijusius su Internetinės parduotuvės veikla (išskyrus skundų dėl produkto procedūrą, kuri nurodyta Nuostatų 6 punkte), Klientas gali pateikti, pavyzdžiui:
2.4.1.1. raštu šiuo adresu: ul. Lubańska 16, 59-724 Osiecznica, Lenkija;
2.4.1.2. elektronine forma el. paštu šiuo adresu: info@vapefully.com;
2.4.2. Paslaugos gavėjui skundo aprašyme rekomenduojama pateikti: 1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, visų pirma pažeidimų rūšį ir atsiradimo datą; (2) Paslaugos gavėjo prašymai; ir (3) skundą teikiančio asmens kontaktinius duomenis – tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą Paslaugų teikimo metu. Ankstesniame sakinyje nustatyti reikalavimai yra tik rekomendacijos ir neturi įtakos skundo, pateikto be rekomenduojamo skundo aprašymo, veiksmingumui.
2.4.3. Paslaugų teikėjas atsako į skundą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo dienos.

3. PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS
3.1. Pardavimo sutarties sudarymas tarp Kliento ir Pardavėjo įvyksta po to, kai Klientas pateikia užsakymą naudodamasis Internetinės parduotuvės užsakymo forma pagal punkto Nuostatas 2.1.2.
3.2. Internetinės parduotuvės svetainėje nurodyta produkto kaina nurodoma eurais ir apima mokesčius. Bendra Produkto, kuris yra užsakymo objektas, kaina, įskaitant mokesčius, taip pat pristatymo išlaidos (įskaitant mokesčius už transportą, pristatymo ir pašto paslaugas) ir kitos išlaidos, jei šių mokesčių dydžio nustatyti negalima – Klientas informuojamas apie pareigą juos sumokėti.
3.3. Pardavimo sutarties internetinėje parduotuvėje sudarymo tvarka sudaroma naudojant užsakymo formą.
3.3.1. Pirkėjo ir Pardavėjo pardavimo sutarties sudarymas įvyksta po to, kai Klientas pateikia užsakymą Internetinėje parduotuvėje pagal punkto Nuostatų 2.1.2.
3.3.2. Nuolaidų kodai, kuriuos galima naudoti svetainėje www.vapefully.lt, netaikomi užsakant produktą ar gaminius už akcijinę kainą užsakymo metu. Informaciją apie galimą galiojančią akciją galite rasti produkto aprašyme.
3.3.3. Pateikęs Užsakymą, Pardavėjas nedelsdamas patvirtina jo gavimą ir tuo pačiu priima Užsakymą vykdyti. Užsakymo gavimo patvirtinimas ir jo priėmimas įvykdomas išsiunčiant Klientui atitinkamą elektroninį laišką Kliento elektroninio pašto adresu, nurodytu pateikiant Užsakymą, kuriame yra Pardavėjo deklaracija apie Užsakymo gavimą ir jo priėmimą dėl pardavimo sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo. Klientui gavus aukščiau nurodytą el. Laišką, tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma pardavimo sutartis.
3.4. Konsolidavimas, saugumas ir sudaromos Pardavimo sutarties turinio pateikimas Klientui vyksta (1) pateikiant šias taisykles internetinės parduotuvės svetainėje ir (2) išsiunčiant Klientui el. Laišką, nurodytą punkte. 3.3.2. Pardavimo sutarties turinys papildomai įrašomas ir užtikrinamas Pardavėjo internetinės parduotuvės IT sistemoje.

4. PRODUKTO MOKĖJIMO METODAI IR TERMINAI
4.1. Pardavėjas pateikia Pirkėjui šiuos mokėjimo būdus pagal pardavimo sutartį:
4.1.1. Apmokėjimas grynaisiais pristatant.
4.1.2. Apmokėjimas banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą.
4.1.3. Elektroniniai mokėjimai ir atsiskaitymai kortelėmis per kitus mokėjimų teikėjus kaip „PayPal.com“ – galimi dabartiniai atsiskaitymo būdai yra nurodyti internetinės parduotuvės svetainėje mokėjimo metodų skirtuke ir svetainėje https://www.paypal.com/
4.1.3.1. Atsiskaitymai už operacijas elektroniniais mokėjimais ir mokėjimo kortelėmis vykdomi pagal Kliento pasirinkimą per PayPal.com arba per išorinę mokėjimo sistemą. Elektroninių mokėjimų ir mokėjimo kortelių paslaugą teikia:
4.1.3.1.1. „PayPal.com“ – „PayPal“ (Europa) S.a r.l. & amp; Cie, S.C.A., 5 aukštas, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Liuksemburgas.

4.2. Apmokėjimo terminas:
4.2.1. Jei Klientas pasirenka mokėjimą banko pavedimu, elektroniniu atsiskaitymu ar atsiskaitymu kreditine kortele, Klientas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Pirkimo-pardavimo dienos.
4.2.2. Jei Klientas nusprendžia atsiskaityti grynaisiais pristatymo metu, jis privalo sumokėti pristatymo metu.

5. PRODUKTO IŠLAIDOS, PRISTATYMO METODAI, DATA IR GAVIMAS
5.1. Prekės pristatymas Klientui yra mokamas, nebent pardavimo sutartyje numatyta kitaip. Produkto pristatymo išlaidos (įskaitant mokesčius už transportavimą, pristatymą ir pašto paslaugas) nurodomos Klientui internetinės parduotuvės svetainėje informacijos skirtuke apie pristatymo išlaidas ir pateikiant užsakymą, įskaitant atvejus, kai Klientas išreiškia valią būti saistomas Pardavimų Susitarimo.
5.2. Pardavėjas pateikia Klientui šiuos Prekės pristatymo ar atsiėmimo būdus:
5.2.1. Mokėti pristatymo metu.
5.2.2. Kurjeriu grynaisiais.
5.3. Prekės pristatymo klientui data yra iki 5 darbo dienų, nebent Prekės aprašyme ar pateikiant užsakymą būtų nurodytas trumpesnis laikotarpis. Produktų, kurių pristatymo laikas skiriasi, pristatymo data yra ilgiausia nurodyta data, tačiau ji negali viršyti 5 darbo dienų. Produkto pristatymo klientui laikotarpio pradžia skaičiuojama taip:
5.3.1. Jei Klientas pasirenka mokėjimo būdą banko pavedimu, elektroniniu atsiskaitymu ar mokėjimo kortele – nuo Pardavėjo banko sąskaitos ar atsiskaitymo sąskaitos įskaitymo dienos.
5.3.2. Jei Klientas pasirenka atsiskaitymo grynaisiais būdą pristatymo metu – nuo Pirkimo-pardavimo dienos.

6. PRODUKTŲ REKLAMA
6.1. Pardavėjo atsakomybės prieš klientą pagrindas ir apimtis, jei parduodamam produktui yra fizinis ar teisinis trūkumas (garantija), yra apibrėžti visuotinai taikomuose įstatymuose, visų pirma Civiliniame kodekse (įskaitant Civilinio kodekso 556–576 straipsnius).
6.2. Pardavėjas privalo pateikti Klientui Prekę be defektų.
6.3. Skundą gali pateikti klientas, pavyzdžiui:
6.3.1. raštu šiuo adresu: ul. Lubańska 16, 59-724 Osiecznica, Lenkija;
6.3.2. elektronine forma el. paštu šiuo adresu: return@vapefully.com;
6.4. Klientui skundo aprašyme rekomenduojama pateikti: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, ypač trūkumo rūšį ir datą; (2) pareikalauti, kad produktas atitiktų pardavimo sutartį, arba deklaracija dėl kainos sumažinimo arba atsisakymo iš pardavimo sutarties; ir (3) skundą pateikusio asmens kontaktiniai duomenys – tai palengvins ir pagreitins Pardavėjo skundo nagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje pateikti reikalavimai yra tik rekomendacijos ir neturi įtakos skundų, pateiktų be rekomenduojamo skundo aprašymo, veiksmingumui.
6.5. Pardavėjas atsakys į Kliento skundą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo dienos. Jei klientas, kuris yra vartotojas, pasinaudodamas garantijos suteikiamomis teisėmis, paprašė pakeisti prekę ar pašalinti trūkumą arba pateikė kainos sumažinimo ataskaitą, kurioje nurodė sumą, kuria turi būti sumažinta kaina, ir Pardavėjas neatsakė per 14 kalendorinių dienų, šis prašymas turi būti pagrįstas.
6.6. Garantijos teisėmis besinaudojantis klientas privalo pristatyti sugedusį Produktą šiuo adresu: ul. Lubańska 16, 59–724 Osiecznica. Kliento, kuris yra vartotojas, atveju Produkto pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas. Jei dėl Produkto rūšies ar jo montavimo būdo Klientui, kuris yra vartotojas, pristatyti Produktą būtų be galo sunku, Klientas yra įpareigotas pateikti Produktą Pardavėjui toje vietoje, kur Produktas yra.
6.7. Vadovaujantis str. Civilinio kodekso 558 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Pardavėjo atsakomybė pagal Gaminio garantiją Klientui, kuris nėra vartotojas, yra atmesta.

8. TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ
8.1. Nuotolinę sutartį sudaręs vartotojas per 14 kalendorinių dienų gali atsisakyti sutarties nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, išskyrus Nuostatų punkte 8.8 nurodytas išlaidas. Kad būtų laikomasi termino, pakanka išsiųsti pareiškimą iki jo galiojimo pabaigos. Deklaraciją dėl sutarties atsisakymo galima pateikti, pavyzdžiui:
8.1.1. raštu šiuo adresu: ul. Lubańska 16, 59-724 Osiecznica, Lenkija;
8.1.2. elektronine forma el. paštu šiuo adresu: return@vapefully.com;
8.2. Pavyzdinis atsisakymo formos pavyzdys yra įtrauktas į Vartotojų teisių įstatymo 2 priedą ir papildomai prieinamas Nuostatų punkte 11. Vartotojas gali naudoti formos šabloną, tačiau jis nėra privalomas.
8.3. Sutarties atsisakymo laikotarpis prasideda:
8.3.1. už sutartį, kurią vykdydamas Pardavėjas išduoda Produktą, įpareigotas perduoti savo nuosavybės teisę (pvz., Pardavimo sutartis) – nepriimti Produkto valdyti vartotojo ar jo paskirtos trečiosios šalies, išskyrus vežėją, ir sutarties atveju, kai: (1) yra daugybė produktų, kurie pristatomi atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinio produkto, partijos ar dalies perėmimo, arba (2) yra reguliarus produktų pristatymas nurodytą laikotarpį – užvaldyti pirmuosius Produktus;
8.3.2. kitoms sutartims – nuo sutarties sudarymo dienos.
8.4. Nutraukus nuotolinės prekybos sutartį, sutartis laikoma negaliojančia.
8.5. Pardavėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo, grąžinti vartotojui visus jo sumokėtus mokėjimus, įskaitant Prekės pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidos, atsirandančias dėl vartotojo pasirinkto pristatymo būdo, išskyrus pigiausią internetinėje parduotuvėje galimą standartinį pristatymo būdą). Pardavėjas grąžina mokėjimą tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudoja vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko su kitokiu grąžinimo būdu, kuris jam nereikalauja jokių išlaidų. Jei Pardavėjas nesiūlė pats atsiimti Produkto iš vartotojo, jis gali sulaikyti iš vartotojo gautų mokėjimų grąžinimą, kol Prekė bus grąžinta arba vartotojas pateiks savo grąžinimo įrodymus, atsižvelgiant į tai, kas įvyko anksčiau.
8.6. Vartotojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties atsisakymo dienos, grąžinti Prekę Pardavėjui arba perduoti ją Pardavėjo įgaliotam asmeniui atsiimti, nebent Pardavėjas pasiūlė pačiam atsiimti Produktą. Norėdami laikytis termino, pakanka grąžinti Produktą iki jo galiojimo pabaigos. Vartotojas gali grąžinti Produktą šiuo adresu: ul. Lubańska 16, 59-724 Osiecznica, Lenkija.
8.7. Vartotojas yra atsakingas už Produkto vertės sumažėjimą dėl jo naudojimo tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
8.8. Galimos išlaidos, susijusios su vartotojo atsisakymu nuo sutarties, kurias vartotojas privalo padengti:
8.8.1. Jei vartotojas pasirinko Prekės pristatymo būdą, o ne pigiausią internetinėje parduotuvėje galimą standartinį pristatymo būdą, Pardavėjas neprivalo atlyginti papildomų vartotojo patirtų išlaidų.
8.8.2. Vartotojas padengia tiesiogines Prekės grąžinimo išlaidas.
8.8.3. Produkto, kuris yra paslauga, atveju, kurį vartotojas aiškiai išreikalavęs pradėjo vykdyti iki sutarties atsisakymo termino pabaigos, vartotojas, pateikęs tokį prašymą, naudojasi teise atsisakyti sutarties, privalo sumokėti už suteiktas paslaugas iki sutarties atsisakymo. Mokėjimo suma apskaičiuojama proporcingai teikiamos paslaugos apimčiai, atsižvelgiant į sutartyje nustatytą kainą ar atlygį. Jei kaina ar atlygis yra per dideli, šios sumos apskaičiavimo pagrindas yra teikiamos paslaugos rinkos vertė.
8.9. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties dėl sutarčių:
8.9.1. 1) paslaugų teikimui, jei Pardavėjas visiškai atliko paslaugą, gavęs aiškų vartotojo sutikimą, kuris prieš pradedant teikti paslaugas buvo informuotas, kad Pardavėjui atlikus paslaugos teikimą, jis neteks teisės atsisakyti sutarties; 2) kai kaina ar atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas nekontroliuoja ir kurie gali atsirasti iki termino atsisakyti sutarties; 3) kai paslaugos objektas yra neparuoštas gaminys, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas patenkinti jo individualius poreikius; 4) kurioje paslaugos objektas yra greitai gendantis arba trumpai tinkamas vartoti produktas; 5) kurioje paslaugos objektas yra sandarioje pakuotėje pristatomas produktas, kurio atidarius pakuotę negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; (6) kurioje paslaugos objektas yra Produktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susiję su kitais dalykais; 7) kai paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo sutarta sudarant pardavimo sutartį ir kurių pristatymas gali vykti tik po 30 dienų, o jų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų kurio Pardavėjas negali kontroliuoti; 8) kurioje vartotojas aiškiai paprašė Pardavėjo atvykti pas jį skubiam remontui ar priežiūrai; jei Pardavėjas teikia papildomas paslaugas, išskyrus tas, kurių prašo vartotojas, arba teikia Produktus, išskyrus atsargines dalis, reikalingas remontui ar priežiūrai, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties dėl papildomų paslaugų ar Produktų; 9) kurioje paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterio programinė įranga, pristatoma uždarytoje pakuotėje, jei paketas buvo atidarytas po pristatymo; 10) laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymui, išskyrus prenumeratos sutartis; 11) sudarytas viešo aukciono būdu; 12) teikiant apgyvendinimo paslaugas, išskyrus gyvenamosios paskirties, prekių gabenimą, automobilių nuomą, maitinimą, su laisvalaikio, pramogų, sporto ar kultūros renginiais susijusias paslaugas, jei sutartyje nurodoma paslaugų teikimo diena ar laikotarpis; (13) skaitmeninio turinio, kuris nėra įrašytas į materialią laikmeną, pristatymui, jei vykdymas prasidėjo gavus aiškų vartotojo sutikimą prieš terminą atsisakyti sutarties ir informavus Pardavėją apie teisės atsisakyti sutarties atsisakymą. sutartis.
8.10. Šiame Taisyklių 8 punkte pateiktos nuostatos dėl vartotojo taikomos nuo 2021 m. Sausio 1 d., O nuo tos dienos sudarytoms sutartims – ir Paslaugos gavėjui arba Klientui, kuris yra fizinis asmuo, sudarantis tiesiogiai su savo verslu susijusią sutartį, jei: šios sutarties turinys rodo, kad ji neturi tam asmeniui būdingo profesinio pobūdžio, visų pirma dėl jo vykdomos verslo veiklos dalyko, kuris prieinamas remiantis centrinio registro nuostatomis ir informacija apie ekonominę veiklą .

9. NUOSTATOS DĖL ĮMONIŲ
9.1. Šis Taisyklių 9 punktas ir visos jame esančios nuostatos yra skirtos ir todėl yra privalomos tik klientui ar paslaugų gavėjui, kuris nėra vartotojas, o nuo 2021 m. Sausio 1 d. Ir nuo tos dienos sudarytoms sutartims taip pat ne fizinis asmuo, sudarantis sutartis, tiesiogiai susijusi su jos veikla, ekonominė, kai šios sutarties turinys rodo, kad ji neturi profesionalaus pobūdžio tam asmeniui, visų pirma dėl jo vykdomos verslo veiklos dalyko, prieinama remiantis nuostatomis. dėl centrinio registro ir informacijos apie ekonominę veiklą.
9.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos. Šiuo atveju Pirkimo sutarties atsisakymas gali įvykti nenurodant priežasties ir nesukelia Kliento pretenzijų Pardavėjui.
9.3. Pardavėjas turi teisę apriboti galimus atsiskaitymo būdus, įskaitant reikalavimą visiškai ar iš dalies sumokėti išankstinį apmokėjimą, neatsižvelgiant į Kliento pasirinktą mokėjimo būdą ir Pardavimo sutarties sudarymo faktą.
9.4. Paslaugų teikėjas gali nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį nedelsdamas ir nenurodydamas priežasčių, išsiųsdamas Paslaugos gavėjui atitinkamą pareiškimą.
9.5. Paslaugų teikėjo / pardavėjo atsakomybė prieš paslaugų gavėją / klientą, neatsižvelgiant į jo teisinį pagrindą, yra ribota – tiek kaip vienos pretenzijos dalis, tiek ir už visas pretenzijas iš viso – iki sumokėtos kainos sumos ir pristatymo išlaidos pagal Pardavimo sutartį, bet ne daugiau kaip iki tūkstančio zlotų. Ankstesniame sakinyje nurodytas sumos apribojimas taikomas visoms pretenzijoms, kurias Paslaugos gavėjas / klientas nurodo paslaugų teikėjui / pardavėjui, įskaitant tai, kad nėra pardavimo sutarties arba nesusiję su pardavimo sutartimi. Paslaugų teikėjas / Pardavėjas atsako Paslaugos gavėjui / Klientui tik už tipinę žalą, numatomą sutarties sudarymo metu, ir neatsako už prarastą pelną. Pardavėjas taip pat neatsako už vėlavimą gabenti siuntą.
9.6. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo / Paslaugų teikėjo ir Kliento / Paslaugos gavėjo, turi būti pateikti teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavėjo / Paslaugų teikėjo buveinė.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Internetinėje parduotuvėje sudarytos sutartys sudaromos lietuvių kalba.
10.2. Nuostatų keitimas:
10.2.1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Taisykles dėl svarbių priežasčių, tai yra: įstatymų pakeitimų; mokėjimo ir pristatymo būdų pakeitimai – kiek šie pakeitimai turi įtakos šių nuostatų nuostatų įgyvendinimui.
10.2.2. Sudarant nenutrūkstamas sutartis remiantis šiais nuostatais (pvz., Elektroninių paslaugų teikimas – sąskaita), pakeistos taisyklės įpareigoja paslaugų gavėją, jei 1 str. Civilinio kodekso 384 ir 384 [1], tai yra, paslaugų gavėjas buvo tinkamai informuotas apie pakeitimus ir per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo dienos sutarties nenutraukė. Tuo atveju, jei pakeitus Taisykles, nustatomi nauji mokesčiai arba padidinami esami mokesčiai, Paslaugos gavėjas turi teisę atsisakyti sutarties.
10.2.3. Jei remiantis šiais Taisyklėmis sudaromos kitokio pobūdžio sutartys nei tęstinės sutartys (pvz., Pardavimo sutartis), Taisyklių pakeitimai jokiu būdu nepažeis Klientų / Klientų įgytų teisių iki Sutarties įsigaliojimo dienos. Taisyklių pakeitimai, visų pirma, Taisyklių pakeitimai neturės įtakos jau pateiktiems ar pateiktiems užsakymams ir sudarytoms, įgyvendintoms ar vykdytoms pardavimo sutartims.
10.3. Klausimais, kuriems netaikomi šie nuostatai, taikomos visuotinai taikomos Lenkijos įstatymų nuostatos, visų pirma: Civilinis kodeksas; 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas („Journal of Laws 2002“ Nr. 144, 1204 punktas su pakeitimais); Vartotojų teisių įstatymas; ir kitas atitinkamas visuotinai taikytinos teisės nuostatas.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMA
(VARTOTOJŲ TEISIŲ AKTO 2 PRIEDAS)

Norėdami atsisakyti sutarties, susisiekite su mumis el. Paštu: help@vapefully.com ir susitarkite dėl grąžinamų produktų bei užsakymo grąžinimo formos.

INFORMACIJA APIE STRAIPSNĮ PADARYTĄ ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIŲ 13 sek. BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO (BDAR)

1 ir 2 straipsniai

Dėl įsigaliojimo ir būtinybės taikyti 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių asmenų judėjimo duomenis ir panaikinant Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – reglamentas), interneto domeno savininkas pateikia šią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles.

12.1 Svetainė tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

a) teikti svetainėje siūlomas paslaugas,

b) jūsų asmens duomenų perdavimas ING Bank Śląski S.A. („Bankas”) ryšium su

Bankas teikia internetinei parduotuvei paslaugas, teikiančias mokėjimų tvarkymo internetu infrastruktūrą (teisinis pagrindas: reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
paslaugos ir banko atsiskaitymai už internetinės parduotuvės klientų mokėjimus internetu naudojant mokėjimo priemones (teisinis pagrindas: reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
siekiant patikrinti, ar bankas tinkamai vykdo sutartis, sudarytas su internetine parduotuve, visų pirma siekiant užtikrinti mokėtojų interesų apsaugą, susijusį su jų skundais (teisinis pagrindas: reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

12.2. Be tikslų, išdėstytų 1 dalyje, 1 (pagrindinis tikslas), internetinė parduotuvė gali tvarkyti jūsų asmens duomenis kitais teisėtai leistinais tikslais (antrinė paskirtis), kai pagrindinis ir antrinis tikslas yra glaudžiai susiję. Tokio apdorojimo metu internetinė parduotuvė, veikdama pagal str. 6 sek. 1 lit. f punktas numato asmens duomenų tvarkymą taip pat šiais antriniais tikslais: svetainės priežiūra rinkodaros ir kitais tikslais.

a) Jei sutikote užsiprenumeruoti naujienlaiškį, jūsų nurodytas el. pašto adresas bus naudojamas „Twisto Polska sp.z o.o.“ nuosavų produktų rinkodaros tikslais. Šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas, pvz., Spustelėjus atsistatydinimo nuorodą.

12.3. Jūsų asmens duomenų tvarkymas par. 3 vyks dėl to, kad yra teisėtas interesas, kurio siekia Internetinė parduotuvė.

12.4. Kalbant apie asmens duomenų tvarkymą 2 dalyje nurodytais tikslais, internetinė parduotuvė gali pateikti jūsų asmens duomenis kitiems asmens duomenų gavėjams ar jų kategorijoms, kurios gali būti:

a) „ING Bank Śląski S.A.“

b) „Twisto Polska sp.z o.o.“

12.5 Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiek laiko, kiek pateisinama tikslams, nurodytiems 1 dalyje. 3.

12.6. Su jūsų asmens duomenų tvarkymu jūs turite teisę:

a) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

b) teisę juos ištaisyti, jei jie neatitinka faktinės būklės;

c) teisę juos ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;

e) teisė į duomenų perkeliamumą.

12.7. Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui iki sutikimo atšaukimo ar šio tvarkymo teisinio pagrindo.

12.8 Jei pateikiate savo asmens duomenis norėdami sudaryti sutartį su internetine parduotuve, šios sutarties sudarymo sąlyga yra jūsų asmens duomenų pateikimas. Asmens duomenų pateikimas šioje situacijoje yra savanoriškas, tačiau šių duomenų nepateikimo pasekmė bus nesugebėjimas sudaryti sutarties su internetine parduotuve.

12.9 Jei pateikiate savo asmens duomenis, norėdami perduoti savo duomenis „Twisto Polska sp. Z o.o. prieš sudarant internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių (ar paslaugų) pirkimo – pardavimo sutartį, šių duomenų pateikimas yra sąlyga sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, susijusią su internetinės parduotuvės priimtu verslo modeliu.

12.10. Jei perduodate savo asmens duomenis į banką, tvarkydami ir atsiskaitydami už jūsų atliktus mokėjimus, mokėjimus į internetinę parduotuvę internetu naudodamiesi mokėjimo priemonėmis, reikia pateikti duomenis, kad būtų galima atlikti mokėjimą ir pateikti patvirtinimą. nuo banko sumokėto mokėjimo už internetinę parduotuvę.

12.11. Jei jūsų asmens duomenys perduodami bankui, kad bankas galėtų patikrinti, ar tinkamai vykdomos su internetine parduotuve sudarytos sutartys, visų pirma siekiant užtikrinti mokėtojų interesų apsaugą, susijusį su jų skundais, pateikiant šiuos duomenis yra reikalinga, kad būtų galima vykdyti internetinės parduotuvės ir banko sudarytą sutartį.

12.12. Perduodant savo asmens duomenis „Twisto Polska sp. Z o.o.“ atsižvelgiant į galimybę pasiūlyti sumokėti kainą už prekes ar paslaugas, kurias įsigijote „Twisto Polska sp.z o.o.“ vykdant įgaliojimo sutartį, įskaitant pirkimo formulę „Pirk su„ Twisto “ir internetinės parduotuvės teikiamą šią formulę, pateikti šiuos duomenis ir tvarkyti juos šiuo tikslu reikia atsižvelgiant į internetinės parduotuvės priimtą verslo modelį ir siekiant įgyvendinti internetinės parduotuvės ir „Twisto Polska Sp.“ sudarytą sutartį. z o.o.

12.13. Jūsų teisės yra nurodytos Privatumo politikos punkte Nr. 7.

Filter

Filter Search Results